ANNONS  Sverige för UNHCR

Små medel kan göra enorm skillnad

Vad skulle du ta med dig om du hastigt tvingades lämna ditt hem?
Vi har nog alla lekt med tanken någon gång: föreställt oss scenarier som förhoppningsvis aldrig blir annat än fantasier. En bostadsbrand, eller mer avlägsna hot som krig och naturkatastrofer.

Plånbok, pass, mobiltelefon? Fotoalbumet med minnen från en analog tidsålder? Första hjälpen-väska, vatten, varma kläder? Familjens älskade hund?
När scenariot stannar vid att vara en tankelek finns all tid i världen att fundera på vad man skulle ta med sig. Men så ser sällan verkligheten ut.

Varje dag tvingas 37 000 människor fly från sina hem. Många har ingen möjlighet att få med sig något alls. Många har bara några sekunder på sig.

 

I flyktinglägret Bar Elias i Libanon fortgår något slags version av vardag.
Människan har gång på gång genom historien visat sig vara en varelse som snabbt anpassar sig efter rådande omständigheter, självvalda eller ej.
För de miljontals syrier vars tillvaro är ett liv på flykt var det Överleva eller Dö som låg i vågskålarna.

Många av lägrets invånare är barn, många av dem yngre än kriget de är på flykt från.
Två av dem, en flicka i sexårsåldern och en pojke i tvåårsåldern, promenerar hand i hand längs de rader av tält som är den enda sortens hem de känner till.

Sveriges stöd till UNHCR hjälper människor som tvingats fly från krig, konflikter och förföljelse. Karolina Lindholm Billing, UNHCR

I lägret befinner sig också UNHCR:s hjälparbetare Karolina Lindholm Billing. Hon har varit stationerad i Libanon sedan 2016.

– Jag har arbetat för UNHCR i över 20 år, i olika länder över hela världen. Och på alla dessa platser har jag direkt sett hur Sveriges stöd till UNHCR hjälper människor som tvingats fly från krig, konflikter och förföljelse. Stödet ger dem möjlighet att söka asyl, få id-handlingar, få tillgång till sjukvård och skola och kontantstöd för att täcka sina mest basala behov som mat, kläder och hyra, berättar hon.

UNHCR:s uppdrag är just detta. Att hjälpa och skydda människor som flyr. Ge livräddande nödhjälp, skydda mänskliga rättigheter och ta fram lösningar som ger den som tvingats på flykt en bättre framtid. Störst fokus läggs på barn och andra utsatta gruppers behov.

UNHCR:s hjälparbetare Karolina Lindholm Billing har varit stationerad i Libanon sedan 2016.

UNHCR:s hjälparbetare Karolina Lindholm Billing har varit stationerad i Libanon sedan 2016.

"Sverige är UNHCR:s största givare av så kallat oöronmärkt stöd och det är pengar som organisationen kan använda där behoven är som allra störst", berättar Karolina Lindholm Billing.

"Sverige är UNHCR:s största givare av så kallat oöronmärkt stöd och det är pengar som organisationen kan använda där behoven är som allra störst", berättar Karolina Lindholm Billing.

90 procent av UNHCR:s personal arbetar i fält.

90 procent av UNHCR:s personal arbetar i fält.

70 år har gått sedan UNHCR grundades.
Då var det Europa som låg i spillror. Andra världskriget hade lämnat djupa sår. Nationer som splittrats, regeringar i kris. Stora delar av befolkningen på flykt.
1950 bildade FN:s generalförsamling UNHCR. Uppdraget var att hjälpa de 1,3 miljoner människor i Europa som tvingats fly.
Tre år skulle det ta för UNHCR:s uppdrag att lösas, trodde grundarna.
Deras uppskattning visade sig vara förkrossande fel.
Allt eftersom fler kriser uppstod fick UNHCR förlängt mandat, och i dag är det en av världens främsta humanitära organisationer.

 

Kriget i Syrien har rasat i nio år. De senaste månaderna har strider i Idlib-provinsen i nordvästra Syrien lett till vad FN beskriver som den värsta humanitära krisen sedan krigets början. Omkring en miljon människor har tvingats fly från bombangrepp sedan 1 december 2019. Ungefär lika många – på bara några månader – som alla de människor som levde på flykt efter andra världskriget.
Fler än hälften av dem är barn.

UNHCR är ofta först på plats vid ett krisområde, och sist att lämna det.

UNHCR finns i dag i över 130 länder och kan vid en akut kris få ut nödhjälp till 600 000 människor inom 72 timmar – överallt i världen. UNHCR är ofta först på plats vid ett krisområde, och sist att lämna det.

Karolina Lindholm Billing betonar särskilt Sveriges betydelse för hjälpinsatserna.
– Sverige är UNHCR:s största givare av så kallat oöronmärkt stöd och det är pengar som organisationen kan använda där behoven är som allra störst. Mycket av det stöd som UNHCR får från Sverige går till att hjälpa ensamstående mammor som varje dag kämpar för att få ihop pengar till mat, hyra och mediciner, säger hon.

Omkring en miljon människor har tvingats fly från bombangrepp i Idlib-provinsen sedan 1 december 2019, fler än hälften är barn.

Och många små medel kan göra enorm skillnad.
För en gåva på 185 kronor kan en människa på flykt i Syrien få sjukvård.
304 kronor räcker till ett nödpaket med madrass, liggunderlag, köksutrustning, presenning, filtar och vattendunk i Syrien.
83 procent av pengarna som skänks till UNHCR går till direkt hjälp: som mat, filtar och tält åt människor i nöd. 17 procent används till administration och innovation.

Fakta
Det här är UNHCR
· UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse.
· UNHCR:s främsta uppgift är att försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande. UNHCR tar särskild hänsyn till barn och andra utsatta gruppers behov.
· UNHCR arbetar i över 130 länder över hela världen. 90 procent av all personal arbetar i fält.
· Liksom övriga FN-organ finansieras UNHCR genom frivilliga donationer från medlemsländer, organisationer, företag och privatpersoner.
· UNHCR tilldelades Nobels fredspris 1954 och 1981.
· Sverige för UNHCR är en insamlingsstiftelse och UNHCR:s samarbetspartner i Sverige, med uppdrag att samla in pengar samt öka medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som tvingats fly sina hem. Sverige för UNHCR har 90-konto.

Sedan krigets utbrott lever över 11 miljoner syrier på flykt. Fler än hälften av landets befolkning före kriget, fler än Sveriges totala antal invånare.
För de miljontals barn som är födda i kriget blir barndomen ett till stora delar förbisett kapitel. Fattigdom tvingar många ut ur skolan och in i arbete. Andra förpassas till ett liv på gatan eller in i barnäktenskap.

Under promenaden i Bar Elias möter den sexåriga flickan och den tvååriga pojken ett par flickor i samma åldrar, också de hand i hand. Flickorna springer iväg, på det vis som barn gärna gör när något spännande fångar deras uppmärksamhet.
Pojken står kvar, hårt kramandes en orange nalle. Ett inslag av barndom bland lägrens tält.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter. Läs mer på Sverige för UNHCR

Rädda barn och familjer på flykt

Bombanfall tvingar barn och familjer att lämna sina hem. Läget är akut.
Swisha nödhjälp till 123 365 78 48

Du kan rädda liv!